FreshMail.pl


81-366 Gdynia, ul. 10 Lutego 7/108 +48 739 012 027
Polityka prywatności
Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. To, że korzystasz z usług Cargo School oznacza, że nam ufasz, co ma dla nas duże znaczenie. Dołożymy więc wszelkich starań w celu ochrony danych, które nam przekazujesz. 
Ten dokument opisuje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść dokumentu jest jasna i przejrzysta, tak abyś dowiedział się z niego wszystkiego, co Cię interesuje. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje, jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych, na które chętnie odpowiemy.
CargoSchool oferuje usługi związane z pośrednictwem w kontakcie między pracownikiem i szereg usług dodatkowych wspierających ten proces takich jak nauka języka, czy szkolenia merytoryczne z zakresu spedycji. Zasady tej polityki prywatności dotyczą wszystkich naszych usług i kanałów w taki sam sposób.
Od czasu do czasu możemy aktualizować ten dokument. Ochrona danych osobowych to zagadnienie bardzo zależne od aktualnych rozwiązań techniki, więc odwiedzaj naszą stronę internetową regularnie, żeby być zawsze na bieżąco.
Działanie w oparciu o te zasady pozwala nam na świadczenie Tobie usług zatem jeśli nie akceptujesz zasad naszej Polityki Prywatności nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług.
Jakiego rodzaju dane zbiera Cargo School?
CargoSchool zajmuje się pośredniczeniem w kontakcie między Tobą, a pracodawcą. W tym celu potrzebujemy pobrać od Ciebie szereg informacji i przekazać je dalej pracodawcy który z nami współpracuje. Dane które będą od Ciebie pobrane, to:
• imię i nazwisko,
• płeć,
• narodowość,
• znajomość języków obcych,
• dane kontaktowe,
• miejsce zamieszkania,
• przebieg kariery zawodowej,
• umiejętności, uprawnienia zawodowe
• przebyte kursy,
• ocena predyspozycji zawodowych,
• [...]
Na jakiej zasadzie Cargo School udostępnia Twoje dane stronom trzecim?
Cargo School współpracuje z osobami trzecimi z wielu powodów. Największą grupą podmiotów z którymi współpracujemy są pracodawcy. Przekazujemy im Twoje dane, aby umożliwić Ci podjęcie pracy u nich. Są jeszcze inne podmioty, które mogą otrzymać część Twoich danych. Należą do nich firmy, z których pomocy korzystamy w celu zapewnienia Ci usług Cargo School, instytucje finansowe, lub w uzasadnionych przypadkach odpowiednie władze. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i udostępniamy innym dane, którymi się z nami dzielisz.
Jakie procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych stosuje Cargo School?
Zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych przestrzegamy procedur mających na celu zapobieganie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia.
W jaki sposób Cargo School obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?
Z usługi Cargo School mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Przetwarzamy informacje dotyczące dzieci wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.
Jak możesz kontrolować dane udostępnione Cargo School?
Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany na naszej stronie internetowej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
Twoje dane osobowe kontroluje Cargo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-367) przy ul. 10 Lutego 7/108, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693891 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki 5.000,00 złotych, opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862322158.
Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.
Otrzymujemy o Tobie informacje nie tylko od Ciebie bezpośrednio. Możemy też otrzymywać dane o Tobie z innych źródeł, m.in. od naszych partnerów biznesowych, pośredników, lub rekruterów. Wszelkie informacje, które od nich otrzymujemy, mogą zostać powiązane z informacjami udostępnionymi przez Ciebie. Kiedy będziesz korzystać z ich usług, udostępnisz swoje dane naszemu partnerowi biznesowemu, który z kolei przekaże je nam. Nasi partnerzy (pracodawcy) mogą udostępnić Cargo School informacje na Twój temat.
Dlaczego Cargo School zbiera i wykorzystuje dotyczące Cię dane?
Wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje do różnych celów. Dane te mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:
Rekrutacja: przede wszystkim potrzebujemy Twoich danych, aby umożliwić ich przekazanie naszemu partnerowi, który zainteresowany jest zaproponowaniem Tobie pracy, czym zajmuje się nasza firma.
Tworzenie profilu kandydata: w toku procesu rekrutacyjnego będziemy tworzyć dodatkowe dane osobowe na Twój temat. Składają się na niego opinie naszych lektorów, wykładowców oraz innych osób biorących udział w procesie szkolenia i rekrutacji. Profil kandydata jest tworzony w celu uzupełnienia Twojego wizerunku dla pracodawcy i zwiększenia Twoich szans na atrakcyjne oferty pracy.
Edukacja: Cargo School oferuje nie tylko usługi z zakresu rekrutacji, ale także prowadzi szeroki program edukacyjny dla Ciebie. Potrzebujemy Twoich danych aby móc swobodnie się z Tobą komunikować i prowadzić szkolenia, które finalnie sprawiają, że stajesz się atrakcyjnym kandydatem dla naszych partnerów. Twoje dane osobowe będą przekazywane naszym partnerom w zakresie edukacji, tak aby mogli podobnie jak my prowadzić dla Ciebie szkolenia.
Obsługa klienta: zapewniamy pomoc naszym klientom poprzez dział obsługi klienta. Udostępnienie Twoich danych centrum obsługi klienta pozwala nam udzielić Ci pomocy, kiedy jej potrzebujesz.
Komunikacja z Tobą: możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości SMS – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji.
W przypadku korzystania z naszych usług, możemy przesłać Ci kwestionariusz lub poprosić Cię o ocenę Twoich doświadczeń z Cargo School.
Możemy również wysyłać Ci inne materiały związane z prowadzoną rekrutacją, np. poprosić Cię o ocenę pracodawcy, czy zaproponować po pewnym czasie nowe atrakcyjne oferty pracy. Możemy również przesyłać materiały związane z poszerzoną ofertą szkoleniową. Nawet jeśli nie skorzystałeś w pierwszej kolejności z proponowanych ofert, możemy w przyszłości od czasu do czasu proponować Ci nowe formy zatrudnienia dopasowane do Ciebie. Ponadto może pojawić się potrzeba przesłania Ci wiadomości o charakterze administracyjnym, w tym powiadomień z dziedziny bezpieczeństwa.
Badania i rozwój: Możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami.
Badania rynku: czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą.
Monitorowanie połączeń telefonicznych: kiedy dzwonisz do naszego zespołu ds. obsługi klienta, CargoSchool może korzystać z systemu automatycznego wykrywania numeru telefonu, by dopasować Twój numer do figurujących w bazie klientów, co pomaga zaoszczędzić czas spędzony na dopytywaniu o dane do autoryzacji. Nasz personel nadal może zapytać Cię o konkretne dane, by upewnić się, że wszystkie szczegóły zleceń pozostaną poufne.
Podczas rozmów telefonicznych z personelem CargoSchool, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile CargoSchool nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa.
Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.
Słuszny interes: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najlepszych możliwych treści na stronie, e-maili, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych.
Po zakończeniu współpracy w ramach procesu rekrutacji możemy przetwarzać Twoje dane w celu przedstawienia Ci potencjalnych przyszłych ofert, lub rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
W jaki sposób Cargo School udostępnia Twoje dane stronom trzecim?
W określonych okolicznościach, udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim.
Prowadzenie rekrutacji: jest to podstawa naszej działalności. W celu prowadzenia rekrutacji przekazujemy odpowiednie dane pracodawcy, który jest zainteresowany Twoim zatrudnieniem. Są to wszystkie dane osobowe, które są odpowiednie na danym etapie rekrutacji. W zależności od przebiegu procesu danej rekrutacji prowadzimy procesy rekrutacyjne na pewnych etapach za pomocą profili zanonimizowanych (tzw. blind). Pracodawca może otrzymać wyrywki Twoich danych osobowych zanonimizowane w taki sposób aby nie był w stanie nawiązać z Tobą bezpośredniego kontaktu.
Pośrednictwo w komunikacji: Cargo School korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu usprawnienia z Tobą komunikacji. W szczególności korzystamy z usług takich systemów jak Traffit i Sugester oraz Elevato, aplikacji do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych oraz archiwizacji danych, aby ułatwić przekazywanie Twoich danych potencjalnym pracodawcom i partnerom.
Właściwe władze: udostępniamy dane osobowe organom ścigania w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw. Ponadto możemy udostępnić dane osobowe władzom posiadającym kompetencje w zakresie ochrony praw i własności, w tym praw i własności naszych partnerów biznesowych.
Partnerzy reklamowi: usługi Cargo School są reklamowane przez zewnętrznych partnerów biznesowych (aby odpowiednie reklamy były skierowane do właściwych odbiorców), dlatego możemy udostępniać dane osobowe partnerom reklamowym, w tym Twój adres e-mail. Udostępniamy tylko zaszyfrowane adresy e-mail, dzięki czemu odpowiadają aktualnym bazom danych klientów. Nie udostępniamy adresów e-mail w innym celu.
Podmioty powiązane: udostępniamy informacje naszym podmiotom zależnym lub powiązanym pomagającym nam w świadczeniu usług lub przetwarzającym dane w naszym imieniu. W szczególności są to podmioty wykonujące dla nas usługi szkoleniowe. Na przykład, CargoSchool może przekazać Twoje dane szkołom językowym i wykładowcom umiejętności spedycyjnych. Część naszych rekruterów prowadzi również działalność w formie niezależnych podmiotów, stąd będziemy wymieniać się z nimi danymi osobowymi. W takich wypadkach zapewniamy, żeby nasi partnerzy przestrzegali ochrony danych osobowych na poziomie co najmniej tak rygorystycznym jak my.
Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Cargo School w celu ochrony danych osobowych?
Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.
Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Ciebie dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.
W jaki sposób Cargo School obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?
Usługi oferowane przez CargoSchool nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie ze wszelkich naszych usług jest możliwe tylko za ważną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku otrzymania przez nas informacji od osoby poniżej 18 roku życia zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.
Jak możesz kontrolować dane osobowe przekazane Cargo School?
Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany poniżej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.
Możesz także skontaktować się z nami, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do wykorzystywania ich, a także jeśli masz inne pytania dotyczące sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych lub na temat tej „polityki Prywatności”. Napisz do nas e-mail, korzystając z podanych na stronie internetowej informacji kontaktowych. Twoją prośbę przetworzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa o ochronie danych osobowych.
Czy Cargo School korzysta z plików cookie i podobnych technologii?
Cargo School i jego partnerzy stosują na stronach internetowych pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.
Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:
 zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 ustalanie popularności treści;
 prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
 analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.
Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.
Jak Cargo School aktualizuje politykę prywatności?
Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.
Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.
Jak się z nami skontaktować?
Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie polityki prywatności danych osobowych, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem:
Filip Kulikowski
telefon: +48 501 033 793
Nasze aktualne dane kontaktowe, wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej znajdować się będą na naszej stronie internetowej.
Treści osób trzecich.
Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się już teraz do naszego Newslettera i bądź na bieżąco z informacjami na temat zmian zawodowych, pracy i rozwoju w Spedycji, Logistyce i Transporcie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od [Cargo Group Sp. z o. o., ul. 10 Lutego 7/108, 81-367 Gdynia NIP 586 232 21 58).

FreshMail.pl